Ziek melden

Wilt u bij ziekte uw kind voor schooltijd afmelden? Dit kan door naar school te bellen (058-2542083) of een absentiemelding te doen via Social Schools.

Graag uiterlijk 8.15 uur even aan ons doorgeven waarom uw kind niet aanwezig kan zijn.