Ziek melden

Wilt u bij ziekte uw kind voor schooltijd afmelden?  Dit kan door binnen te lopen of naar school te bellen.
Graag voor 8.30 uur en uiterlijk 8.45 uur even aan ons doorgeven waarom uw kind niet aanwezig is.