Ziek melden

Wilt u bij ziekte uw kind voor schooltijd afmelden? Dit kan door naar school te bellen.
Graag uiterlijk 8.15 uur even aan ons doorgeven waarom uw kind niet aanwezig is.