Ziek melden

Wilt u bij ziekte uw kind voor schooltijd afmelden? Dit kan door naar school te bellen.
Verder is het ook mogelijk om een absentiemelding te doen via Social Schools.

Graag uiterlijk 8.15 uur even aan ons doorgeven waarom uw kind niet aanwezig is.