Ouderbetrokkenheid

We kunnen ons voorstellen dat u als ouder graag zoveel mogelijk wilt weten over de school waar uw kind een groot deel van de dag doorbrengt.
We proberen daarom op allerlei manieren de school voor u open te stellen.
Naast het zitting hebben in een mzr of oudervereniging vragen we ieder jaar ouders om hulp bij bepaalde activiteiten.
Aan het begin van het schooljaar krijgt u een lijst waar u op in kunt schrijven. Ook tussendoor doen we via de nieuwsbrief nog wel eens een beroep op ouders.