Algemeen

SWS Twaspan is ontstaan uit een fusie tussen openbaar en christelijk onderwijs. Vandaar het SWS wat staat voor een samenwerkings c.q. samenlevingsschool.

De school staat in het hart van het dorp en beschikt onder het zelfde dak over een Kindercentrum (opvang 0-4 jarigen en voor en naschoolse opvang) en een peuterspeelzaal.

We verzorgen basisonderwijs aan 4 tot 12 jarigen. Dit doen we in combinatiegroepen van steeds twee groepen bij elkaar waarbij maximaal twee eind verantwoordelijke leerkrachten op de groep staan.