TSO

De school beschikt niet over een TSO omdat we met een continurooster werken. Alle kinderen lunchen elke dag samen op school.